Teknoloji & Kullanım

22-05-2019

Haşere, kemirgen, kedi ve köpeklerin sese duyarlılıkları insanlara göre daha fazladır. Yüksek frekanslı ultrasonik ses dalgalarını bazı haşere ve hayvanlar duyabilirken insanlar bu sesleri duyamazlar.

 

İşte bu ultrasonik sesler sayesinde insanlar rahatsız olmadan bazı haşere, kemirgen, kedi ve köpeklere rahatsızlık verilebilir.

 

Aşağıdaki resimde birinci satırda sarı renk ile boyalı alanda insanların duyabildiği ses frekans aralıkları gösterilmektedir. Mavi renkli alan ise insanların duyamadığı frekans aralıklarını göstermektedir. Bu frekansları insanlar duyamazken, sırasıyla yarasalar, sivrisinekler, kelebekler, karasinekler, hamamböcekleri, cırcırböcekleri, köpekler, çekirgeler, sıçanlar, yunuslar, köstebekler ve diğer hayvanlar bu frekans aralıklarındaki sesleri duyabilmektedir.

 

 

 


Radarcan ürünlerinin her biri farklı frekansta ultrasonik sesler üretir (SC-7 ve SC-9M hariç). Bunun nedeni her bir haşere ve hayvanın duyabildiği yüksek frekanslı ultrasonik ses dalga aralıklarının farklı olmasıdır.

 

 

Radarcan Ürünlerinin Kullanımında Dikkat Edilecek Konular:

 

- Ultrasonik ses dalgalarını haşere, kemirgen, kedi ve köpekler her açıdan duyarlar. Ses dalgaları aynı ışık dalgaları gibi sert yüzeylere çarpıp yansımak suretiyle yayılmaktadır.

 

Radarcan ürünlerinin performansını arttırmak için ürünün yerleştirildiği alan büyük önem arzeder.

 

Kovucudan çıkan ses dalgaları sert yüzeylere çarparak kapalı alan içinde yayılması sağlanmalıdır.

 

Duvar, tavan, cam panel gibi sert yüzeyler ses dalgalarının yansımasını kolaylaştırırken yumuşak yüzeyler (halı, perde gibi) ses dalgalarını absorbe ederek ses dalgalarının yayılmasını azaltır.

 

Aşağıdaki resimde bir mutfağa yerleştirilen Radarcan ürünü kırmızı ile işaretlenmiştir. Mutfağın bu köşesi ses dalgalarının yayılması için ideal yerdir.  

                                      

- Aynı alanda farklı haşereler için birde fazla Radarcan ürünü kullanılabilir. Mesela sivrisineklere karşı bir Radarcan ürünü ile birlikte karasineklere karşı bir Radarcan ürünü birlikte kullanılabilir. Ürünlerin aynı alanda kullanılması Radarcan ürünlerinin performasını düşürmez.

- Radarcan ürünleri ile birlikte haşereleri zehirlemek suretiyle yok etmeye çalışan ilaçlar aynı anda ve aynı yerde kullanılmamalıdır. Radarcan ürünleri haşereleri rahatsız ederek kovarken zehirli haşere ilaçları, haşereleri ilacın yenmesi için ilacın olduğu alana koku ile çeker. Zehirli ilaçların çalışma şekli Radarcan ürünlerinin fonksiyonu ile çatışmaktadır.

- Radarcan ürünlerine gerekli özen ve ihtimamın gösterilmesi durumunda kullanım ömrü süresizdir.

 

- Radarcan ürünleri 7 gün 24 saat ve 365 gün aralıksız çalışabilir. Elektrik sarfiyatı çok düşük olduğundan elektrikte devamlı takılı kalabilir.

 

- Radarcan ürünlerinin her birinin farklı etki/menzil alanı bulunmaktadır. Eğer Radarcan ürününün kullanılacağı alan bu etki/menzilden daha büyük ise o zaman birden fazla aynı tip Radarcan ürünü aynı alanda kullanılarak etki/menzil alanı genişletilebilir.

Ancak, bu etki alanı genişletilirken Radarcan ürünlerinin yerleştirileceği yer ile ses dalgalarının farklı noktalardan en geniş alanı kaplaması sağlanmalıdır.

Örneğin 20 metrekareden büyük bir salonda sivrisineğe karşı 2 adet SC-2 ürünü kullanılırken bir ürün salonun bir duvarına diğeri ise bu duvara en uzak diğer duvara yerleştirilmelidir.

 

- Haşerenin çok yoğun olduğu alanlarda Radarcan ürünlerinin performansını arttırmak için gerekirse aynı etki alanı/menzil için 2 farklı noktaya yerleştirilmiş aynı tip Radarcan ürünü kullanılmalıdır.

 

- Hamamböceği, fare ve karıncaların mevcut olduğu alanlarda, Radarcan ürünlerinin kullanımı ile birlikte eğer bu hayvanların sayısında ilk günlerde bir artış görülürse, endişe edilmemelidir.

Bu durum, Radarcan ürünlerinin yaydığı yüksek frekanslı ses dalgalarından rahatsız olan haşerelerin yuvalarının terk etmesinden ve kaçmalarından kaynaklanmaktadır.

 

- Pil ile çalışan modellerde pillerin bitmesine yakın Radarcan ürünlerinin performasını kaybetmemek için yanınızda yedek pil bulundurmayı unutmayınız.

Hızlı Menü

En Çok İhtiyaç Duyulan Bilgiler